Mop van de dag

Prof. dr. Bart Leroy ging naar een blindenschool om een lezing te geven over de nieuwste ontwikkelingen op vlak van gentherapie. Blinde Ellentje stak haar vinger in de lucht en stelde twee vragen:
“Wat is uw motivatie om blinde kinderen te laten zien?”
En:
“Wat vindt u van prenatale screening om te voorkomen dat er nog blinde kinderen zouden zijn?”
De professor vond dit maar een vreemde vraag en fronste zijn wenkbrauwen. Hij twijfelde aan de geestelijke gezondheid van het meisje en vroeg de school of hij haar mocht meenemen voor nader onderzoek.

Eén jaar later kwam hij terug op dezelfde school. Jantje stak zijn vinger in de lucht en zei:
“Ik heb ook twee vragen: wat vindt u van postnatale screening?
En: waar is Ellentje nu?”